Europos Sąjungos RoHS sertifikatas

trumpas pristatymas

RoHS yra privalomas standartas, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktų, o visas jo pavadinimas yra Pavojingų medžiagų direktyva, ribojanti tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Standartas oficialiai įgyvendintas nuo 2006 m. liepos 1 d. Jis daugiausia naudojamas reguliuoti elektros ir elektroninių gaminių medžiagų ir proceso standartus, kad jie būtų palankesni žmonių sveikatai ir aplinkos apsaugai. Standartu siekiama pašalinti iš elektros ir elektroninių gaminių šviną, gyvsidabrį, kadmį, šešiavalentį chromą, polibromuotus bifenilus ir polibromintus difenilo eterius.

core_icons8